Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

 

Inleiding

Toezichthouders, politici, aandeelhouders, klanten/deelnemers en het publiek verwachten en eisen steeds meer van financiële instellingen als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en beleggen. Ook nemen ambities van financiële instellingen op het gebied van duurzaamheid toe door de intrinsieke motivatie van het bestuur of druk van klanten, deelnemers en medewerkers. 

Wat is het?

Met onze dienst MVB-implementatie helpen wij uw organisatie met de implementatie van uw maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) beleid om uiteindelijk uw MVB-doelstellingen te bereiken. Dat kan door de implementatie van MVB-instrumenten zoals stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, engagement, uitsluiten, ESG-integratie, de selectie van externe managers op basis van ESG-criteria, de selectie van ESG-dataleveranciers, de selectie van ESG- en low carbon benchmarks, impactbeleggen en het rapportages over behaalde resultaten van uw MVB-beleid.

Waarom belangrijk?

Het MVB-beleid van veel financiële instellingen is historisch zo gegroeid en fragmentarisch. Men begon vaak met het uitsluiten van controversiële wapens zoals clustermunitie gevolgd door stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en engagement zonder dat daar een beleid aan ten grondslag lag. Op basis van uw MVB-beleid met heldere ambities en doelstellingen worden MVB-instrumenten geselecteerd en geïmplementeerd om uiteindelijk uw ambities en doelstellingen te realiseren. 

Voor wie bedoeld?

MVB-implementatie is bedoeld voor pensioenfondsen, vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en intermediairs die hun MVB-beleid willen implementeren, hiervoor onvoldoende kennis in huis hebben of een second opinion willen.

Belangrijkste voordelen

  • Aansluiting van uw MVB-instrumenten op uw beleggingsovertuigingen, doelstellingen, focusthema's, middelen en eventuele (vanwege omvang en aard beleggingen) beperkingen.