Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

 

Inleiding

Toezichthouders, politici, aandeelhouders, klanten/deelnemers en het publiek verwachten en eisen steeds meer van financiële instellingen als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook nemen ambities van financiële instellingen op het gebied van duurzaamheid toe door de intrinsieke motivatie van het bestuur of druk van klanten, deelnemers en medewerkers. 

Wat is het?

Met onze dienst MVO-implementatie helpen wij uw organisatie met de implementatie van uw maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beleid om uiteindelijk uw MVO-doelstellingen te bereiken. Dat kan door de implementatie van MVO-instrumenten zoals stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, engagement, uitsluiten, ESG-integratie, de selectie van externe managers op basis van ESG-criteria, de selectie van ESG-dataleveranciers, de selectie van ESG- en low carbon benchmarks en het rapporteren over behaalde resultaten van uw MVO-beleid.

Waarom belangrijk?

Het MVO-beleid van veel financiële instellingen is historisch zo gegroeid en fragmentarisch. Men begon vaak met het uitsluiten van controversiële wapens zoals clustermunitie gevolgd door stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en engagement zonder dat daar een beleid aan ten grondslag lag. Op basis van uw MVO-beleid met heldere ambities en doelstellingen worden MVO-instrumenten geselecteerd en geïmplementeerd om uiteindelijk uw ambities en doelstellingen te realiseren. 

Voor wie bedoeld?

MVO-implementatie is bedoeld voor pensioenfondsen, vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en intermediairs die hun MVO-beleid willen implementeren, hiervoor onvoldoende kennis in huis hebben of een second opinion willen.

Belangrijkste voordelen

  • Aansluiting van uw MVO-instrumenten op uw overtuigingen, doelstellingen, focusthema's, middelen en eventuele beperkingen.