Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

 

Inleiding

Toezichthouders en politici verwachten en eisen steeds meer van financiële instellingen en ondernemingen als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en beleggen. Dit uit zich in nieuwe duurzaamheidswetgeving voor financiële instellingen zoals het EU Actieplan voor Duurzame Financiering. Daarnaast zijn er vrijwillige duurzaamheidscodes en richtlijnen die steeds meer financiële instellingen willen toepassen.

Wat is het?

Met onze dienst ESG-transformatie zorgen wij ervoor dat uw organisatie voldoet aan verplichte en vrijwillige duurzaamheidswetgeving. Bijvoorbeeld door deze wetgeving te integreren in uw maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) beleid, precontractuele documentatie, procedures, MVB-rapportages en overeenkomsten met leveranciers.

Wij adviseren vooral over Europese wetgeving die voortkomt uit het Klimaatakkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties uit 2015. In 2018 heeft de EU het Actieplan voor Duurzame Financiering gepubliceerd. Hiermee wil de Europese Commissie een transitie naar een circulaire economie bevorderen. Het EU Actieplan bestaat uit verschillende wetten waaronder:

  • Taxonomieverordening met regels om ‘greenwashing’ door financiële instellingen te voorkomen.
  • Informatieverordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation) met als doel meer transparantie over ecologische, sociale en governance (ESG) factoren en ESG-risico’s van beleggingen. 
  • Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) met regels voor het rapporteren over niet-financiële (duurzame) informatie. 
  • EU Ecolabel voor financiële producten.
  • Green Bond Standard voor groene obligaties.
  • Richtlijnen voor het gebruik van koolstofarme benchmarks (Climate Benchmarks).

Het EU Actieplan heeft ook grote gevolgen voor bestaande wetgeving waaronder UCITS, AIFMD en MiFID II wat betreft het rapporteren over niet-financiële informatie en adviseren over duurzame producten.

Waarom belangrijk?

Veel duurzaamheidswetgeving heeft betrekking op het beheersen van duurzame (ESG) risico's. Denk bijvoorbeeld aan klimaatverandering, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, afwaardering van activa als gevolg van een nieuwe milieuregelgeving (bijvoorbeeld door hogere CO2 prijs) en mensenrechtenschendingen. Door rekening te houden met deze risico’s wordt het risico/rendementsprofiel van uw beleggingen verbeterd. Daarnaast is duurzaamheidswetgeving gericht op het realiseren van een duurzame wereld. Door aan duurzaamheidswetgeving te voldoen voorkomt u boetes en reputatieschade.

Voor wie bedoeld?

ESG-transformatie is bedoeld voor pensioenfondsen, vermogensbeheerders, banken, verzekeraars, intermediairs en ondernemingen die moeten voldoen aan verschillende duurzaamheidswetten, codes en richtlijnen en hiervoor onvoldoende kennis in huis hebben of een second opinion willen.

Belangrijkste voordelen

  • Voldoen aan duurzaamheidswetgeving.
  • Verbetering risico/rendementsprofiel door beheersen van duurzame (ESG) risico's.
  • Geen noodzaak vast personeel in huis te halen.