Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

 

Inleiding

Toezichthouders, politici, aandeelhouders, klanten/deelnemers en het publiek verwachten en eisen steeds meer van financiële instellingen als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en beleggen. Ook nemen ambities van financiële instellingen op het gebied van duurzaamheid toe door de intrinsieke motivatie van het bestuur of druk van klanten, deelnemers en medewerkers. De behoefte aan een overkoepelend en richtinggevend MVO-beleid met heldere ambities en doelstellingen neemt hierdoor toe. 

Waarmee kunnen we uw organisatie helpen?

Met onze dienst MVO-strategieontwikkeling en implementatie helpen wij uw organisatie met de ontwikkeling en  aanscherping van uw maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beleid. Dat kan door de vaststelling of herijking van uw overtuigingen en ambities, het kiezen van focusthema's die bij uw organisatie en achterban passen en het formuleren van MVO-doelstellingen.

Waarom belangrijk?

De strategie op het gebied van duurzaamheid en het MVO-beleid dat daaruit volgt, vormt de basis om als organisatie impact te kunnen maken op het gebied van duurzaamheid. 

Voor wie bedoeld?

Omdat de duurzaamheid allerlei soorten organisaties raakt, ondersteunen wij pensioenfondsen, vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en ondernemingen ('corporates').