Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

SDG’s van Verenigde Naties hoog op agenda Nederlandse financiële sector - banken.nl, 13 oktober 2020

Gepubliceerd op: 27-11-2020

In vergelijking met het buitenland praten Nederlandse financiële instellingen vaker over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN, zijn deze vaker onderdeel van de bedrijfsstrategie en is er sprake van een nauwere focus. Dat zijn enkele conclusies van onderzoeker Joukje Janssen van accountants- en advieskantoor PwC. Zij onderzocht hoe Nederlandse financials zich verhouden tegenover elkaar én tegenover de rest van de wereld. Ook ging zij nader in op de kansen die de SDG’s met zich meebrengen voor financiële instellingen.

Veel aandacht, nog weinig toezeggingen

Over een onderwerp rapporteren wil niet automatisch zeggen dat het onderwerp in kwestie deel uitmaakt van de bedrijfsstrategie. Toch ligt dat aandeel in Nederland bijna op driekwart (71%), terwijl dit mondiaal slechts een derde is. “Daarmee lijkt de aandacht voor de SDG’s in de bedrijfsstrategie een prominente plaats te hebben in Nederland”, zegt Janssen. 

In Nederland is het bovendien gebruikelijk om meer focus aan te brengen in het aantal SDG’s, waarschijnlijk onder het motto dat je beter iets helemaal goed kunt dan op alle doelen half werk leveren. De keuze valt doorgaans op onderwerpen die het best passen bij de kernprocessen van Nederlandse financiële instellingen. In Nederland wordt gemiddeld over zeven doelstellingen gerapporteerd, wereldwijd over negen. Inclusieve groei (SDG 8) en klimaatverandering (SDG 13) krijgen in binnen- en buitenland de meeste aandacht. 

Waar bij het benoemen van SDG’s nog weinig verschil zat tussen de verschillende sectoren, zijn hier opeens wel opvallende variaties waarneembaar. Van de banken en verzekeraars noemt 85% de SDG’s in de sectie waar zij de bedrijfsstrategie en het waardecreatiemodel bespreken. Bij pensioenfondsen en asset managers noemt 33% van de ondervraagden de SDG’s in de strategie sectie. Banken en verzekeraars lijken op dat vlak dus iets voortvarender.

Op het oog lijkt het in Nederland dus best aardig te gaan met de integratie van SDG’s in, maar bijna geen van de onderzochte financiële instellingen blijkt onderliggende SDG-doelstellingen te hanteren. Janssen: “Het committeren aan de SDG’s is een eerste stap, maar het rapporteren over de onderliggende doelstellingen zie ik als een volgende grote uitdaging voor de financiële sector.”

Strategisch nut van integratie SDG’s

Voor veel bedrijven zal gelden dat ze aandacht geven aan SDG’s omdat het van hen verwacht wordt. Maar SDG’s nu integreren levert ook voordelen op voor de toekomst, betoogt Janssen. “Vooruitkijken is essentieel om te voldoen aan vergelijkbare wet- en regelgeving en afgegeven initiatieven waaraan instellingen zijn gecommitteerd. Neem de implementatie van de regulations, directives en guidelines vanuit het EU Action Plan, die van asset managers vragen de ESG-voorkeuren van hun beleggers helder te krijgen.” 

Lees meer op banken.nl

Vragen of hulp nodig bij het voldoen aan duurzaamheidswetgeving?

Heeft u nog vragen of heeft uw organisatie hulp nodig bij het voldoen aan duurzaamheidswetgeving, neem dan contact met ons op:

Deel dit artikel