Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

 

Inleiding

Toezichthouders, politici, aandeelhouders, klanten/deelnemers en het publiek verwachten en eisen steeds meer van financiële instellingen als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen en beleggen. Ook nemen ambities van financiële instellingen op het gebied van duurzaamheid toe door de intrinsieke motivatie van het bestuur of druk van klanten, deelnemers en medewerkers. De behoefte aan een overkoepelend en richtinggevend MVO-beleid met heldere ambities en doelstellingen neemt hierdoor toe. 

Wat is het?

Met onze dienst MVO-strategieontwikkeling helpen wij uw organisatie met de ontwikkeling en verdere aanscherping van uw maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) beleid. Dat kan door de vaststelling of herijking van uw overtuigingen en ambities, het kiezen van focusthema's die bij uw organisatie en achterban passen en het formuleren van MVO-doelstellingen.

Waarom belangrijk?

Het MVO-beleid van veel financiële instellingen is historisch zo gegroeid en fragmentarisch. Men begon met de uitsluiting van controversiële wapens zoals clustermunitie gevolgd door stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en engagement zonder dat daar een beleid aan ten grondslag lag. Een overkoepelend en richtinggevend MVO-beleid met heldere ambities en doelstellingen is daarom belangrijk. 

Voor wie bedoeld?

MVO-strategieontwikkeling is bedoeld voor pensioenfondsen, vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en intermediairs die hun MVB-beleid verder willen aanscherpen, hiervoor onvoldoende expertise in huis hebben of een second opinion willen.

Belangrijkste voordelen

  • Een overkoepelend en voor de toekomst richtinggevend MVO-beleid met heldere ambities en doelstellingen.
  • Doelgerichte inzet van mensen en middelen.
  • Aansluiting op uw eigen overtuigingen, focusthema's en veelal beperkte middelen.