Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

Duurzaam beleid bij pensioenfondsen vertaalt zich nog niet altijd naar praktijk - VBDO, 26 oktober 2020

Published: 04-01-2023

Jaarlijks onderzoekt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) de prestaties van het verantwoord beleggingsbeleid van Nederlandse pensioenfondsen, met steun van FNV. De benchmark beoordeelt de 50 grootste pensioenfondsen van Nederland, samen goed voor 92% van het beheerd vermogen met een totale waarde van meer dan €1.435 miljard. Uit het uitvoerig onderzoek komen ook de prestaties van de sector als geheel naar voren. Hieruit blijkt onder andere dat er op het gebied van beleid al flink stappen zijn gemaakt de afgelopen jaren, maar er nog te winnen valt in de vertaling naar praktijk.

ABP meest duurzame pensioenfonds

Ook dit jaar is ABP het hoogst scorende pensioenfonds met een score van 4,3 uit een maximum van 5. ABP wordt op de voet gevolgd door BPF Bouw (4,0) en PME (3,9). Pensioenfonds Huisartsen klimt van plek 46 naar 22 en is daarmee de snelste stijger.

Kennisniveau RI bij bestuurders behoeft aandacht

Het overgrote deel van de meeste pensioenfondsen laat zich adviseren door experts op het gebied van verantwoord beleggen (RI). Dit jaar is ook gevraagd naar het kennisniveau bij de bestuurders zelf. Een opvallend resultaat uit de benchmark het kennisniveau van bestuurders van de onderzochte pensioenfondsen: bij 55% heeft het bestuur niet aangetoond dat er kennis is van verantwoord beleggen en slechts 16% heeft een volledige ESG-cursus of training afgerond.

De lat hoger: nieuwe vragen

Voor de totstandkoming van de benchmark kreeg ieder fonds een gedetailleerde lijst met in totaal 50 vragen verdeeld over 4 categorieën; bestuur, beleid, implementatie en verantwoording. Over de afgelopen jaren is er over het algemeen een langzaam maar zekere stijging zichtbaar in de gemiddelde totaalscore van de benchmark. Die is echter gedaald van 2,7 in 2019 naar 2,1 dit jaar.

Een structureel duurzaam beleid

Wat verder opvalt is dat alle deelnemende pensioenfondsen al lange tijd zogenoemde ESG-factoren opnemen in hun beleggingsovertuigingen, wat wil zeggen dat ze bij beleggen het belang onderschrijven van zaken als goed bestuur en de impact van beleggingen op mens en milieu. Daarnaast maken alle pensioenfondsen gebruik van bewuste uitsluiting van bepaalde bedrijven en sectoren in hun beleggingsstrategie die als schadelijk worden gekenmerkt voor mens of milieu, zoals tabak of wapenhandel.

Tot slot kan ruim 4 van de 5 fondsen aantonen dat ze binnen het beleid van hun aandelenportefeuille gebruik maken van ESG-integratie, waarin doelstellingen worden geformuleerd die blijk geven van een vergrote ambitie op het gebied van duurzaam beleggen.

Lees meer op de website van de VBDO of download het rapport hier

Vragen of hulp nodig bij het voldoen aan duurzaamheidswetgeving?

Heeft u nog vragen of heeft uw organisatie hulp nodig bij het voldoen aan duurzaamheidswetgeving, neem dan contact met ons op: