Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

IFRS-standaard voor klimaatrapportage komt langzaam op gang - CMweb.nl, 21 oktober 2020

Published: 04-01-2023

Financials moeten in jaarverslagen rapporteren over klimaatdoelen en duurzaamheid en dat moet op een uniforme manier. Daarmee kunnen marktpartijen ondernemingen beter met elkaar vergelijken. Hoewel het wemelt van de initiatieven en voorstellen, ontbreekt een internationale standaard. Er is sinds kort een voorzet in de ontwikkeling van een IFRS-standaard.

Beleggers hebben behoefte aan eenduidige rapportage over klimaatdoelen en de impact van klimaatverandering op de business en daar zou een internationale boekhoudstandaard enorm bij helpen. De International Accounting Standards Board (IASB) hield eerder de boot nog een af. De organisatie wilde dat de IFRS Foundation Trustees, die adviseert over de strategie, zich daarover zou buigen. Dat gebeurt elke vijf jaar en het traject naar een nieuwe strategiestandaard zit aan het einde van zijn tweede jaar. Langzaam volgen er stappen in de richting van een nieuwe standaard voor duurzaamheidsrapportage.

Uniforme rapportage klimaatdoelen

Eind september publiceerde de IFRS Foundation een voorstel voor internetconsultatie over duurzaamheidsrichtlijnen. Daar werd al langer om geroepen. Onder meer Eumedion, belangenbehartiger van institutionele beleggers, pleitte eind vorig jaar voor een rapportagestandaard voor dergelijke niet-financiële informatie onder de paraplu van de IFRS Foundation. Als ondernemingen in hun jaarverslagen op uniforme wijze rapporteren over bijvoorbeeld klimaatverandering en duurzaamheid zijn de prestaties van een bedrijf beter te beoordelen.

Lees meer op CMweb.nl

Vragen of hulp nodig bij het voldoen aan duurzaamheidswetgeving?

Heeft u nog vragen of heeft uw organisatie hulp nodig bij het voldoen aan duurzaamheidswetgeving, neem dan contact met ons op: