Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

Het SFDR webinar op 8 juli 2021- Een terugblik

Published: 04-01-2023

De EU heeft haar ambities op het gebied van duurzaamheid neergelegd in het EU Actieplan voor Duurzame Financiering. De Informatieverordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en Taxonomieverordening maken daar deel van uit. Wat zijn de raakvlakken tussen de SFDR en Taxonomieverordening, hoe moet er worden gerapporteerd over duurzaamheidsrisico’s, tegen welke implementatievraagstukken lopen financiële organisaties aan en op welke wijze kunnen financiële organisaties de implementatie afstemmen op hun ambities op het gebied van duurzaamheid? Tijdens het SFDR webinar op 8 juli 2021 zijn deze vragen beantwoord.

Presentaties en opname van het webinar

4ESG Consulting heeft samen met Addition Knowledge House op donderdag 8 juli 2021 het SFDR webinar georganiseerd.

Klik hier voor de presentaties die tijdens het webinar zijn besproken.

De opname van het webinar vindt u hier.

Laatste nieuws van Europese Commissie

Op 9 juli 2021 maakte de Europese Commissie bekend dat de publicatie van de ‘Regulatory Technical Standards’ (RTS) met vereisten onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) met 6 maanden is uitgesteld. Deze RTS bevatten regels voor precontractuele, periodieke en website publicaties over duurzaamheid voor onder meer vermogensbeheerders, pensioenfondsen, banken en verzekeraars. Dit uitstel betekent dat financiële instellingen meer tijd krijgen voor de implementatie van de SFDR level 2 (RTS) en Taxonomieverordening. 

Het SFDR webinar van 8 juli 2021 is gebaseerd op informatie van voor de aankondiging door de Europese Commissie op 9 juli 2021.

Vragen of hulp nodig bij het voldoen aan duurzaamheidswetgeving?

Heeft u nog vragen of heeft uw organisatie hulp nodig bij het voldoen aan duurzaamheidswetgeving, neem dan contact met ons op: