Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

CSRD Dubbele Materialiteitsanalyse: Een praktisch stappenplan voor organisaties

Gepubliceerd op: 01-02-2024

Duurzaamheid integreren binnen de bedrijfsvoering is onmisbaar in de hedendaagse zakelijke omgeving. De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) onderstrepen het belang . De dubbele materialiteit vormt een central onderdeel binnen de CSRD en de ESRS. Dit stappenplan, opgesteld door de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) biedt organisaties de nodige handvatten om een dubbele materialiteitsanalyse op te zetten.

De kern van dubbele materialiteitsanalyse

Centraal in de CSRD en ESRS staat de dubbele materialiteitsanalyse. Deze methode vereist dat organisaties zowel de impact van hun bedrijfsactiviteiten op duurzaamheid (impact-materialiteit) als de invloed van duurzaamheidsfactoren op hun financiële resultaten (financiële materialiteit) vaststellen. Dit biedt een compleet overzicht van duurzaamheidsissues en bevordert een geïntegreerde aanpak voor het adresseren ervan.

Stapsgewijze Aanpak

1. Voorbereiding

Begin met het toewijzen van een verantwoordelijke of het vormen van een projectteam om leiding te geven aan de materialiteitsanalyse. Zorg voor een heldere planning en documenteer het proces zorgvuldig voor transparantie en verantwoord verloop.

2. Identificatie van stakeholders

Identificeer de stakeholders en hun specifieke informatiebehoeften. Dit kan variëren van investeerders en klanten tot medewerkers en gemeenschappen. Het begrijpen van deze behoeften is cruciaal voor het bepalen welke duurzaamheidsonderwerpen materieel zijn. Dit vereist een gedetailleerd begrip van de verwachtingen en eisen van elke stakeholdergroep.

3. Waardecreatie en keteninzicht

Analyseer het waardecreatiemodel van je organisatie. Dit omvat het begrijpen van de inputs, bedrijfsactiviteiten, outputs en outcomes. Een grondig inzicht in zowel de toeleverings- als afnemersketen is essentieel voor het identificeren van potentiële duurzaamheidsimpact.

4. Longlist van duurzaamheidsonderwerpen

Stel een brede lijst samen van duurzaamheidsonderwerpen die relevant kunnen zijn voor jouw organisatie. Gebruik bronnen zoals de SASB Materiality Finder, MSCI Industry Materiality Map, en de SDG's voor inspiratie. Deze lijst vormt de basis voor verdere evaluatie.

5. Risico’s, kansen en impactanalyse

Beoordeel de geïdentificeerde onderwerpen om de actuele en potentiële impacts, risico's en kansen in kaart te brengen. Deze stap helpt bij het prioriteren van onderwerpen op basis van hun materiele belang.

6. Prioritering

Voer zowel een kwalitatieve als een (eventuele kwantitatieve) beoordeling uit om de materieel belangrijke onderwerpen te bepalen. Dit omvat het beoordelen van de ernst, omvang, waarschijnlijkheid en het herstelvermogen van impacts. Bepaal drempelwaarden voor wat als materieel wordt beschouwd.

7. Strategische implementatie

Neem de geïdentificeerde materiële duurzaamheidsonderwerpen op in de strategische planning van de organisatie. Dit kan leiden tot het aanpassen van huidige doelen of het formuleren van nieuwe strategieën om de duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

Conclusie

Het doorlopen van een dubbele materialiteitsanalyse is niet alleen een noodzaak onder de nieuwe voorschriften maar biedt ook een strategische gelegenheid om duurzaamheid als een kernwaarde te omarmen. Dit gedetailleerde stappenplan faciliteert een gestructureerde benadering voor het aligneren van bedrijfsactiviteiten met duurzaamheidsdoelstellingen, waardoor organisaties niet enkel aan regelgeving voldoen, maar ook actief bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Het doorlopen van een dubbele materialiteitsanalyse is niet alleen een noodzaak onder de nieuwe voorschriften maar biedt ook een strategische gelegenheid om duurzaamheid als een kernwaarde te omarmen. Dit stappenplan faciliteert een gestructureerde benadering voor het aligneren van bedrijfsactiviteiten met duurzaamheidsdoelstellingen, waardoor organisaties niet enkel aan regelgeving voldoen, maar ook actief bijdragen aan een duurzamere toekomst.