Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)
  • darkblurbg

Uitreiking beste duurzame product van het jaar 2022-2023

Uitreiking beste duurzame product van het jaar 2022-2023

Ook dit jaar heeft Miranda Haak van 4ESG Consulting de winnaars bekend mogen maken van het Beste Duurzame Product van het Jaar 2022-2023. De winnaars zijn Undiemeister premium onderkleding, AH Overblijvers en BRAUZZ. Wasstrips. Naast deze winnaars in de categorie duurzaam zijn nog 56 producten door consumenten bekroond. De verkiezing werd voor de negende keer georganiseerd door Q&A Insights en Consumer Contest Company. In de afgelopen maanden zijn er ruim 50.000 beoordelingen gegeven over 223 producten.

Duurzaamheidsvoorkeuren bij beleggingsproducten: de geschiktheidstoets wordt (nog) ingewikkelder.

Duurzaamheidsvoorkeuren bij beleggingsproducten: de geschiktheidstoets wordt (nog) ingewikkelder.

Hoe lastig het is om een goed model te bepalen waarmee een client die een beleggingsdienst afneemt, geïnventariseerd kan worden zodat op een juiste manier rekening wordt gehouden met de wettelijke eisen, bleek al uit een onderzoek eerder dit jaar[1] . In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe de MiFID-bepalingen inzake beleggersbescherming met betrekking tot de geschiktheid door private banks in de praktijk worden nageleefd. Een van de conclusies was dat de vragen die gesteld worden in het kader van de geschiktheidstoets enorm varieert, van 15 tot 49 vragen. In het onderzoek waren de geschiktheidsvragen ten aan zien van duurzaamheid nog niet meegenomen omdat het onderzoek is uitgevoerd voordat de nieuwe verplichtingen gelden. U zult begrijpen, het lijstje met vragen wordt niet korter door de nieuwe verplichtingen.

Duurzaamheid steeds belangrijker bij retailers

Duurzaamheid steeds belangrijker bij retailers

Miranda Haak, partner bij 4ESG Consulting, heeft tijdens de uitreiking van Beste Duurzame Product van het jaar 2020-2021 in restaurant Het Bosch op 15 december jl. aangegeven dat voor retailers duurzaamheid steeds belangrijker wordt. Retailers moeten aan hun stakeholders steeds beter uitleggen welke doelstellingen zij hebben op het gebied van duurzaamheid, welke acties zij ondernemen en tot welke resultaten dat heeft geleid. Retailers worden hierdoor steeds meer onder druk gezet om hun impact op het milieu te verminderen, zoals het beperken van CO2 uitstoot en verpakkingsmateriaal. Ook de wetg…

Implementatiedeadline SFDR en Taxonomieverordening uitgesteld naar 1 januari 2023

Implementatiedeadline SFDR en Taxonomieverordening uitgesteld naar 1 januari 2023

De Europese Commissie (EC) heeft in haar brief van 25 november jl. aangegeven dat de implementatiedeadline van de technische standaarden voor de SFDR en de Taxonomieverordening is uitgesteld van 1 juli 2022 naar 1 januari 2023. Dit geeft financiële ondernemingen 6 maanden extra de tijd om de templates voor de rapportage van ongunstige effecten op basis van verplichte en vrijwillige indicatoren en die van de precontractuele en periodieke rapportages in te regelen.

SFDR update - Publicatie van technische standaarden voor productinformatie en verschillen in toepassing van de SFDR door in Nederland, Ierland en Luxemburg gevestigde fondsen

SFDR update - Publicatie van technische standaarden voor productinformatie en verschillen in toepassing van de SFDR door in Nederland, Ierland en Luxemburg gevestigde fondsen

Er is weer veel gebeurd op het gebied van Europese duurzaamheidswetging. Zo zijn de technische standaarden (RTS) van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) over productinformatie onlangs gepubliceerd. Ook blijkt uit onderzoek dat er grote verschillen zijn tussen in Nederland, Ierland en Luxemburg gevestigde fondsen wat betreft toepassing van de SFDR. Dit artikel geeft antwoord op de volgende vragen: 1. Wat zijn de belangrijkste technische standaarden voor productinformatie? 2. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen in Nederland, Ierland en Luxemburg gevestigde fondsen wat betreft toepassing van de SFDR?

Hoe interpreteert 4ESG Consulting uitstel van SFDR level 2 en antwoorden van de Europese Commissie

Hoe interpreteert 4ESG Consulting uitstel van SFDR level 2 en antwoorden van de Europese Commissie

Er is veel gebeurd en gaat veel gebeuren op het gebied van Europese duurzaamheidswetging. Zo worden de technische standaarden (level 2) van de Informatieverordening (SFDR) een half jaar later opgeleverd, heeft de Quick Fix MiFID II onbedoelde gevolgen voor periodieke rapportages van de SFDR, heeft de Europese Commissie (EC) geantwoord op vragen van de Europese toezichthouders over onduidelijkheden in de SFDR en treedt op 1 januari 2022 level 1 van de Taxonomieverordening in werking. Wat is de impact hiervan op financiële instellingen en hoe interpreteert 4ESG Consulting het uitstel en de antwoorden van de EC?

Nieuwe Strategie voor Duurzame Financiering – Wat zijn de raakvlakken met de SFDR, CSRD en Taxonomieverordening?

Nieuwe Strategie voor Duurzame Financiering – Wat zijn de raakvlakken met de SFDR, CSRD en Taxonomieverordening?

De Europese Commissie (EC) heeft op 6 juli 2021 een Nieuwe Strategie voor Duurzame Financiering gepubliceerd. Doel hiervan is het duurzamer maken van het financiële stelsel in de Europese Unie door in lijn met de Europese Green Deal private investeringen in duurzame projecten en activiteiten te stimuleren. Dit artikel geeft antwoord op de volgende vragen: Waarom een Nieuwe Strategie voor Duurzame Financiering en wat houdt deze in? Wat zijn de raakvlakken met de SFDR, CSRD en Taxonomieverordening? Wat zijn de vervolgstappen?

Adviesbureau 4ESG Consulting versterkt zich met Rob Voster

Adviesbureau 4ESG Consulting versterkt zich met Rob Voster

Met ingang van 1 juli 2021 is Rob Voster partner bij adviesbureau 4ESG Consulting. Rob werkte hiervoor 14 jaar als senior adviseur voor KPMG. Hij heeft een grote staat van dienst in de financiële dienstverlening en is bekwaam in regelgeving, financieel en operationeel risicobeheer, ICT en project management. Met de komst van Rob Voster heeft 4ESG Consulting nu ook kennis van ICT in huis om financiële instellingen te helpen met het voldoen aan duurzaamheidswetgeving en met het verwezenlijken van ambities op het gebied van duurzaamheid.

De Taxonomieverordening – Wat zijn de raakvlakken met de SFDR en hoe kan de implementatie worden afgestemd op het ambitieniveau van financiële instellingen?

De Taxonomieverordening – Wat zijn de raakvlakken met de SFDR en hoe kan de implementatie worden afgestemd op het ambitieniveau van financiële instellingen?

Om een duurzame investering te doen, is het belangrijk te weten of een investering ook daadwerkelijk duurzaam is. Een uniforme definitie voor een duurzame investering was er niet. Daarom is door de Europese Commissie een taxonomie voor duurzame activiteiten en investeringen bedacht. Deze nieuwe uniforme taal is neergelegd in de EU-Taxonomieverordening, die op 1 januari 2022 van kracht wordt. Dit artikel gaat in op het doel en de doelgroep van de Taxonomieverordening, op de raakvlakken met de SFDR, de tijdlijnen en hoe de implementatie van deze wetgeving kan worden afgestemd op het ambitieniveau van financiële instellingen.

Het SFDR webinar op 8 juli 2021- Een terugblik

Het SFDR webinar op 8 juli 2021- Een terugblik

De EU heeft haar ambities op het gebied van duurzaamheid neergelegd in het EU Actieplan voor Duurzame Financiering. De Informatieverordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation) en Taxonomieverordening maken daar deel van uit. Wat zijn de raakvlakken tussen de SFDR en Taxonomieverordening, hoe moet er worden gerapporteerd over duurzaamheidsrisico’s, tegen welke implementatievraagstukken lopen financiële organisaties aan en op welke wijze kunnen financiële organisaties de implementatie afstemmen op hun ambities op het gebied van duurzaamheid? Tijdens het SFDR webinar op 8 juli 2021 zijn deze vragen beantwoord.

De technische standaarden van de SFDR zijn gepubliceerd en ander nieuws over Europese duurzaamheidswetgeving

De technische standaarden van de SFDR zijn gepubliceerd en ander nieuws over Europese duurzaamheidswetgeving

Voor financiële marktdeelnemers treedt binnenkort een veelheid aan Europese wetgeving op het gebied van duurzaamheid in werking. De wettelijke verankering van deze duurzaamheidswetgeving is omvangrijk en complex. Een van de eerste duurzaamheidsverordeningen is de SFDR die op 10 maart 2021 in werking zal treden. In ons vorige artikel zijn de belangrijkste SFDR-verplichtingen en acties besproken. Dit artikel gaat in op de laatste ontwikkelingen waaronder de publicatie van de technische standaarden van de SFDR.

De Europese Informatieverordening (SFDR) komt er aan! - Wat moeten financiële marktpartijen doen?

De Europese Informatieverordening (SFDR) komt er aan! - Wat moeten financiële marktpartijen doen?

In 2018 heeft de Europese Commissie het EU Actieplan voor Duurzame Financiering gepubliceerd. Hiermee wil de Europese Commissie een transitie naar een circulaire economie bevorderen. Het EU Actieplan bestaat uit nieuwe wetten en heeft gevolgen voor bestaande wetten. Als eerste treedt op 10 maart 2021 de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in werking. Deze Europese informatieverordening is van toepassing op financiële marktpartijen waaronder pensioenfondsen, vermogensbeheerders, banken, verzekeraars en financieel adviseurs. De SFDR is ook van toepassing op marktpartijen die geen duurzame financiële producten aanbieden. Ondanks dat onderdelen van de SFDR zoals technische standaarden nog niet definitief bekend zijn, weerhoudt dat de Europese Commissie er niet van vast te houden aan de ingangsdatum van 10 maart 2021. Dit betekent dat er voor de implementatie van de SFDR weinig tijd is.

Steeds meer Nederlandse financiële instellingen meten CO2-impact van hun leningen en investeringen met PCAF - Port of Business, 11 december 2020

Steeds meer Nederlandse financiële instellingen meten CO2-impact van hun leningen en investeringen met PCAF - Port of Business, 11 december 2020

Het aantal Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen dat werkt aan het berekenen van de klimaatimpact van hun leningen en investeringen, groeit. Inmiddels zijn twintig financials met een totaal beheerd vermogen van 3,1 biljoen euro onderdeel van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), dat een wereldwijde standaard heeft ontwikkeld om de CO2-uitstoot van de leningen en investeringen in kaart te brengen.

Persbericht – Nieuw adviesbureau 4ESG Consulting helpt financiële instellingen met duurzaamheidsvraagstukken

Persbericht – Nieuw adviesbureau 4ESG Consulting helpt financiële instellingen met duurzaamheidsvraagstukken

Nieuwe Europese wetgeving vraagt veel van financiële instellingen. Het EU Actieplan bestaat uit verschillende wetten waarmee de Europese Commissie een transitie naar een circulaire economie wil bevorderen. Zo zijn er binnen de Taxonomieverordening regels om ‘greenwashing’ door financiële instellingen te voorkomen. Een andere wet betreft de Informatieverordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Vanaf 10 maart 2021 moet op basis hiervan informatie worden gepubliceerd over ecologische, sociale en governance (ESG) aspecten en -risico’s bij beleggen. Al dan niet gedreven door wetgeving nemen ambities van financiële instellingen op het gebied van duurzaamheid toe. 4ESG Consulting helpt te voldoen aan wetgeving en deze ambities te realiseren.

Wereldwijde lancering van methodiek om CO2-impact te meten van financiële sector - Duurzaam-beleggen.nl, 18 november 2020

Wereldwijde lancering van methodiek om CO2-impact te meten van financiële sector - Duurzaam-beleggen.nl, 18 november 2020

Op 18 november 2020 is in Londen de ‘Global Greenhouse Gas Accounting and Reporting Standard’ voor de financiële sector gelanceerd. Dat gebeurde tijdens de London Climate Action Week. Vanaf nu hebben wereldwijd banken en andere financials toegang tot een gratis en gestandaardiseerde methode om de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan hun krediet- en beleggingsportefeuilles te meten en te rapporteren. De accountingstandaard is ontwikkeld door een kernteam van 16 financiële instellingen die aangesloten zijn bij het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

SDG’s van Verenigde Naties hoog op agenda Nederlandse financiële sector - banken.nl, 13 oktober 2020

SDG’s van Verenigde Naties hoog op agenda Nederlandse financiële sector - banken.nl, 13 oktober 2020

In vergelijking met het buitenland praten Nederlandse financiële instellingen vaker over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN, zijn deze vaker onderdeel van de bedrijfsstrategie en is er sprake van een nauwere focus. Dat zijn enkele conclusies van onderzoeker Joukje Janssen van accountants- en advieskantoor PwC. Zij onderzocht hoe Nederlandse financials zich verhouden tegenover elkaar én tegenover de rest van de wereld. Ook ging zij nader in op de kansen die de SDG’s met zich meebrengen voor financiële instellingen.

Duurzaam beleid bij pensioenfondsen vertaalt zich nog niet altijd naar praktijk - VBDO, 26 oktober 2020

Duurzaam beleid bij pensioenfondsen vertaalt zich nog niet altijd naar praktijk - VBDO, 26 oktober 2020

Jaarlijks onderzoekt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) de prestaties van het verantwoord beleggingsbeleid van Nederlandse pensioenfondsen, met steun van FNV. De benchmark beoordeelt de 50 grootste pensioenfondsen van Nederland, samen goed voor 92% van het beheerd vermogen met een totale waarde van meer dan €1.435 miljard. Uit het uitvoerig onderzoek komen ook de prestaties van de sector als geheel naar voren. Hieruit blijkt onder andere dat er op het gebied van beleid al flink stappen zijn gemaakt de afgelopen jaren, maar er nog te winnen valt in de vertaling naar praktijk.