Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

Nieuwe Strategie voor Duurzame Financiering – Wat zijn de raakvlakken met de SFDR, CSRD en Taxonomieverordening?

Gepubliceerd op: 26-07-2021

De Europese Commissie (EC) heeft op 6 juli 2021 een Nieuwe Strategie voor Duurzame Financiering gepubliceerd. Doel hiervan is het duurzamer maken van het financiële stelsel in de Europese Unie door in lijn met de Europese Green Deal private investeringen in duurzame projecten en activiteiten te stimuleren. Dit artikel geeft antwoord op de volgende vragen: Waarom een Nieuwe Strategie voor Duurzame Financiering en wat houdt deze in? Wat zijn de raakvlakken met de SFDR, CSRD en Taxonomieverordening? Wat zijn de vervolgstappen?

Waarom een Nieuwe Strategie voor Duurzame Financiering en wat houdt deze in?

De reden voor de Nieuwe Strategie voor Duurzame Financiering is dat de mondiale context is veranderd. Om de EU-klimaatdoelstellingen voor 2030 te behalen, schat de EC dat jaarlijks 480 miljard euro aan extra investeringen nodig zal zijn, niet alleen uit de publieke maar ook uit de private sector. Dit vraagt om een nieuwe manier van denken over duurzame investeringen.

De nieuwe strategie omvat 6 acties:

  1. Uitbreiden bestaande instrumentarium voor duurzame financiering om financiering van de transitie te vergemakkelijken;
  2. Vergroten betrokkenheid van kleine en middelgrote ondernemingen en consumenten;
  3. Vergroten weerbaarheid van economische en financiële stelsel tegen duurzaamheidsrisico’s;
  4. Vergroten bijdrage van financiële sector aan duurzaamheid;
  5. Waarborgen integriteit van financiële stelsel van EU en toezien op ordelijke transitie naar duurzaamheid;
  6. Ontwikkelen internationale initiatieven en normen voor duurzame financiering en ondersteunen partnerlanden in EU.

Wat zijn de raakvlakken met de SFDR, CSRD en Taxonomieverordening?

De nieuwe strategie kan worden verdeeld in 3 groepen: uitbreiding van het taxonomiekader, uitbreiding van transparantievereisten voor de SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en Taxonomieverordening en uitbreiding van instrumenten.

Uitbreiding van het taxonomiekader

Het taxonomiekader wordt uitgebreid door:

  1. Het aannemen van aanvullende klimaatwetgeving met betrekking tot activiteiten die nog niet zijn opgenomen onder de Taxonomiewetgeving over klimaatmitigatie en klimaatadaptatie, zoals landbouw en kernenergie. Deze volgen in september of oktober 2021;
  2. Het aannemen van criteria voor de overige milieudoelstellingen, namelijk water, circulaire economie, afval preventie en biodiversiteit in de tweede helft van 2022, die dan gelden vanaf 2023.

De verwachting is dat de commissie ook een rapport zal publiceren over de uitbreiding van het taxonomiekader naar ‘bruine criteria’. Overleg hierover zal plaatsvinden in het derde kwartaal van dit jaar.

Uitbreiding van transparantievereisten voor SFDR, CSRD en Taxonomieverordening

Er komen aanvullende transparantievereisten voor zowel financiële als niet-financiële ondernemingen in de CSRD, SFDR en Taxonomieverordening door duurzaamheidsvoorkeuren te verankeren in beleggingsadvies- en verzekeringsadvies. De vereisten omvatten de impact van activiteiten van een bedrijf op het milieu en de samenleving evenals zakelijke en financiële risico’s waarmee een bedrijf wordt geconfronteerd vanwege zijn blootstelling aan duurzaamheidsrisico’s (het concept van dubbele materialiteit). In onderstaande tabel zijn de scope, transparantievereisten en status per wetgeving samengevat.

EU transparantievereisten voor financiële en niet-financiële partijen[1]

Wetgeving

Scope

Vereisten

Status

CSDR

Alle grote bedrijven in de EU en alle beursgenoteerde bedrijven (behalve beursgenoteerde micro-ondernemingen)

Rapporteren op basis van formele rapportage standaarden en onderworpen aan externe audit

Onderhandelingen gaande
Geldig vanaf 2023 (na verwachting)

SFDR

Financiële markt deelnemers die beleggingsproducten aanbieden en financieel adviseurs

Openbaarmaking duurzaamheidsrisico’s en principle adverse impact (PAI) op entiteits- en productniveau

Geldig vanaf 10 maart 2021

Taxonomie-verordening

Financiële markt deelnemers en alle bedrijven die onder de CSRD vallen

Omzet, kapitaal en bedrijfskosten van het producten of activiteiten gerelateerd aan Taxonomie

Geldig vanaf 1 januari 2022

Uitbreiding van instrumenten

Instrumenten worden uitgebreid, zoals een standaard voor groene obligaties, criteria voor lichtgroene financiële producten en groene labels. De EC heeft het wetsvoorstel voor groene obligaties goedgekeurd dat een vrijwillige standaard bevat voor obligaties die duurzame investeringen financieren. Tevens overweegt de EC een minimum aan duurzaamheidscriteria voor lichtgroene financiële producten. Tevens zal de mogelijkheid voor een groen label voor hypotheken en leningen worden opgenomen. Tenslotte zal grotere betrokkenheid van particuliere beleggers door het verbeteren van de duurzaamheidskennis van adviseurs worden gestimuleerd.

Wat zijn de vervolgstappen?

De EC zal tegen eind 2023 verslag uitbrengen over de uitvoering van de strategie. De voorgestelde verordening over de Europese norm voor groene obligaties wordt nog voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.

Hulp nodig bij de implementatie van de SFDR en Taxonomieverordening?

Met onze dienst ESG-transformatie helpt 4ESG Consulting uw organisatie met het voldoen aan duurzaamheidswetgeving waaronder de SFDR en Taxonomieverordening. Heeft u interesse of vragen en opmerkingen naar aanleiding van dit artikel, neem dan contact met ons op.