Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

Jaarlijkse conferentie van EFRAG 2023: Belangrijkste inzichten en toekomstperspectieven

Gepubliceerd op: 20-12-2023

4ESG Consulting heeft deelgenomen aan de Jaarlijkse Conferentie van EFRAG in Brussel, waar duurzaamheidsprofessionals, adviseurs, beleidsmedewerkers, belanghebbenden (waaronder ISSB, EFRAG, TCFD en GRI) en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europees Parlement bijeenkwamen. De conferentie, gehouden op 28 november 2023, markeerde een belangrijke mijlpaal met de voltooiing van de Europese Rapportagestandaarden (ESRS). Alexa Arbaugh was namens 4ESG Consulting een van de deelnemers aan dit seminar. Haar actieve deelname en inzichten vanuit 4ESG Consulting hebben bijgedragen aan constructieve dialogen en kennisdeling met leden van de conferentie. Dit artikel belicht de belangrijkste conclusies van de conferentie en werpt licht op de uitdagingen en kansen die worden geboden door de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Uitdagingen bij de Implementatie van CSRD

De ESRS vertegenwoordigt een historische stap, omdat het het eerste wettelijke kader is dat financiële en duurzaamheidseffecten binnen de Europese Unie met elkaar verweeft. Hoewel deze integratie essentieel is, brengt het ook zijn eigen set uitdagingen met zich mee. Een van die uitdagingen is de noodzaak om toekomstige effecten, risico's en kansen te beoordelen, inclusief het kijken voorbij een horizon van 10 jaar, terwijl rekening wordt gehouden met de retrospectieve aard van de financiële rapportage. Naarmate organisaties zich aanpassen aan de CSRD, zullen ze waarschijnlijk worden geconfronteerd met de lastige taak van het beheren van aanzienlijke hoeveelheden gegevens in hun waardeketens.

Interoperabiliteit van Rapportagestandaarden

Opmerkelijk is de sterke afstemming tussen de Global Reporting Initiative (GRI) en ESRS. Deze interoperabiliteit stelt bedrijven die rapporteren onder ESRS in staat om ook te verwijzen naar de normen van GRI. Zo zijn bijvoorbeeld de concepten materialiteit en due diligence die in GRI worden gebruikt vergelijkbaar met ESRS, wat helpt bij het stroomlijnen van de rapportageprocessen. Bovendien sluit ESRS aanzienlijk aan bij de International Sustainability Standards Board (ISSB) en de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), waardoor het voor bedrijven gemakkelijker wordt om te voldoen aan ESRS terwijl ze internationaal erkende kaders volgen. GRI en ESRS hebben ook een vergelijkingsanalyse van hun respectievelijke bekendmakingen gepubliceerd, deze interoperabiliteit werd openbaar beschikbaar op 30 november 2023.

Ondersteuning en Richtlijnen voor Implementatie

Naast internationale kaders zijn de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) en de Commissie toegewijd aan het verstrekken van begeleiding en ondersteuning voor de implementatie van CSRD. Drie cruciale implementatierichtlijnen - waardeketen, materialiteitsbeoordeling en implementatie guidance - bevinden zich momenteel in ontwerpversies en worden beoordeeld. Deze richtlijnen worden naar verwachting gepubliceerd in januari 2024. Hoewel er een vertraging van twee jaar is geweest in sectorspecifieke normen, werkt EFRAG actief aan hun ontwikkeling en wordt er rekening gehouden met de feedback van conferentieleden die deze normen eerder beschikbaar willen hebben.

Specifieke Normen voor MKB's

Kleine en middelgrote ondernemingen (MKB's) zullen ook toegewijde normen krijgen onder CSRD. Ontwerpen van de Legal Small and Medium Enterprise standard (LSME) en Voluntary Small and Medium Enterprise standard (VSME) zijn beschikbaar en worden verwacht eind 2024 juridisch van toepassing te zijn. Deze ontwerpstandaarden zullen moederbedrijven en andere entiteiten die rapporteren onder CSRD helpen bij het begrijpen van de informatievereisten binnen hun waardeketens. Hoewel momenteel vrijwillig, kunnen LSME- en VSME-normen MKB's helpen zich voor te bereiden op toekomstige naleving.

Ontwikkeling van de ESRS Taxonomie

EFRAG werkt nauwgezet aan de ontwikkeling van een ESRS Taxonomie, die naar verwachting in de eerste helft van 2024 zal worden uitgebracht. Dit elektronische format zal overeenkomen met de European Single Access Point (ESAP), wat toegang tot financiële en duurzaamheidsinformatie vereenvoudigt. De taxonomie wordt in januari 2024 ter consultatie voorgelegd en zal, eenmaal definitief, entiteiten in de reikwijdte van de CSRD voorzien van een gestructureerde aanpak voor het rapporteren van datapunten. Dit vergroot de consistentie en vergelijkbaarheid van duurzaamheidsrapportage en vergemakkelijkt de overgang naar ESAP, dat van toepassing zal zijn in 2027. De adoptie van het XBRL-formaat legt ook de basis voor toekomstige automatisering, wat langdurige rapportagelasten verlicht.

Afsluitende Opmerkingen en Toekomstige Acties

Tot slot staat de agenda van EFRAG vol met aanstaande publicaties en wettelijke normen in de komende jaren. Hoewel de CSRD aanzienlijke uitdagingen kan opleveren, kan het begrijpen en benutten van financiële en duurzame effecten, risico's en kansen de bedrijfsveerkracht strategisch verbeteren. Terwijl organisaties aan deze transformerende reis beginnen, moeten ze goed geïnformeerd en betrokken blijven bij evoluerende normen en richtlijnen om met succes te navigeren door het veranderende landschap.