Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

UITREIKING BESTE DUURZAME PRODUCT VAN HET JAAR 2023-2024

Gepubliceerd op: 20-12-2023

Dit jaar heeft Miranda Haak van 4ESG Consulting de eer gehad om de winnaars van het Beste Duurzame Product van het Jaar 2023-2024 bekend te maken. De gelukkige winnaars zijn de "Verspil mij niet" groente- en fruittas van Lidl en Undiemeister Mellowood Onderkleding. Maar liefst 64 andere producten werden ook door consumenten beloond. Deze verkiezing, georganiseerd door Q&A Insights en Consumer Contest Company, vond voor de tiende keer plaats en ontving meer dan 70.000 beoordelingen over 228 producten.

Toewijding aan Eerlijke Duurzaamheidsclaims

Miranda was verheugd om opnieuw de prijs voor het Beste Duurzame Product uit te reiken. Tijdens de prijsuitreiking benadrukte ze het belang van eerlijke duurzaamheidsclaims. Het is essentieel dat retailers voorkomen dat ze zich schuldig maken aan misleiding en vaagheid in hun claims over de duurzaamheid van producten. Bedrijven moeten eerlijk en concreet zijn over hun inspanningen voor duurzaamheid, en deze claims moeten worden onderbouwd met feitelijke informatie.

Strenger Toezicht op Duurzaamheidsclaims

Zowel toezichthouders als consumenten stellen steeds hogere eisen aan bedrijven als het gaat om duurzaamheid. Bedrijven moeten transparanter zijn over hun duurzaamheidsprestaties en eerlijke claims maken. De Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft vijf vuistregels gepubliceerd om bedrijven te helpen bij het formuleren van de juiste duurzaamheidsclaims:

  • Maak duidelijk en specifiek welk duurzaamheidsvoordeel het product heeft.
  • Onderbouw duurzaamheidsclaims met feiten en houd ze actueel.
  • Vergelijk producten of concurrenten eerlijk.
  • Wees eerlijk en concreet over de duurzaamheidsinspanningen van uw bedrijf.
  • Zorg dat visuele claims en keurmerken behulpzaam zijn voor consumenten en niet verwarrend.
  • Bedrijven moeten zich bewust zijn van wat ze communiceren over duurzaamheid en kunnen worden aangesproken door de ACM als claims misleidend zijn.

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en Duurzaamheidsrapportage

Een belangrijk onderwerp dat momenteel de aandacht trekt, is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). De CSRD is een nieuwe Europese richtlijn die grote- en beursgenoteerde ondernemingen verplicht om uitgebreide rapportages te doen over hun duurzaamheidsprestaties. Deze rapportages omvatten verschillende aspecten zoals milieu-impact, sociale verantwoordelijkheid en bestuur kwesties. Het doel is om een alomvattend beeld te schetsen van de duurzaamheidsinspanningen van een bedrijf.

Een onderneming is groot wanneer het voldoet aan minstens twee van de drie volgende kenmerken:

  • Minimaal 250 medewerkers.
  • Minimaal € 40 miljoen omzet.
  • Minimaal € 20 miljoen op de balans.

Grote beursfondsen moeten er vanaf 1 januari 2024 mee aan de slag en volgen andere bedrijven in de jaren daarna, waaronder beursgenoteerde mkb.

Uitbreiding van CSRD naar middelgrote en kleinere bedrijven

Hoewel de CSRD voornamelijk gericht is op grote ondernemingen, zal deze richtlijn ook flinke invloed hebben op het MKB. Onder andere omdat veel middelgrote en kleinere bedrijven producten of diensten leveren aan grote bedrijven die eerder aan de beurt zijn om te rapporteren volgens de CSRD-richtlijn. Deze opdrachtgevers of klanten hebben hiervoor informatie en data nodig van hun toeleveranciers over hun duurzaamheidsprestaties. Grote bedrijven zullen dus strenger kijken naar hun aanbieders en dienstverleners. Ze moeten wel, want anders kunnen ze zelf niet voldoen aan de richtlijn.

Dit betekent dat zowel grote ondernemingen als middelgrote en kleine ondernemingen in de toekomst zullen moeten voldoen aan de CSRD-vereisten. Hoewel middelgrote en kleine ondernemingen voorlopig vrijgesteld zijn van de CSRD, kunnen andere Europese maatregelen en het keteneffect van de verplichting ervoor zorgen dat zij eerder actie moeten ondernemen op het gebied van verduurzaming. Het is raadzaam voor deze bedrijven om de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheidsrapportage te blijven volgen en zich voor te bereiden op mogelijke toekomstige verplichtingen, zoals het inzicht in hun CO2-voetafdruk.

Belang van CSRD

De CSRD heeft een aantal belangrijke voordelen. Ten eerste draagt het bij aan meer transparantie en verantwoordingsplicht, waardoor investeerders, klanten en andere belanghebbenden beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. Ten tweede stimuleert het bedrijven om hun duurzaamheidsinspanningen te verbeteren en te innoveren op het gebied van duurzaamheid.

Rol van 4ESG Consulting

4ESG Consulting staat klaar om ondernemingen, zowel groot als klein, te ondersteunen bij het voldoen aan de CSRD-verplichtingen. We bieden diensten aan zoals het opzetten van duurzaamheidsrapportages, het beoordelen van de huidige duurzaamheidspraktijken van een bedrijf, en adviseren over verbeteringen. Daarnaast bieden we expertise en begeleiding bij het ontwikkelen van marketinguitingen met betrekking tot duurzaamheid en zorgen we ervoor dat deze voldoen aan de wet- en regelgeving. We helpen bedrijven om transparant en eerlijk te communiceren over hun duurzaamheidsinspanningen, zodat ze kunnen voldoen aan de verwachtingen van consumenten en voldoen aan wettelijke vereisten. Samen kunnen we een positieve impact hebben op het milieu en de maatschappij.