Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

Presentatie Havenclub Amsterdam: Navigeren door de uitdagingen van CSRD

Gepubliceerd op: 08-04-2024

Afgelopen donderdag 4 april was een inspirerende dag waarbij ik, als lid van de Havenclub Amsterdam, samen met Reineke Knook een presentatie mocht geven over de recente ontwikkelingen in duurzaamheidswetgeving, met een specifieke focus op de Taxonomie en de CSRD wetgeving.

Tijdens onze presentatie hebben we niet alleen de inhoudelijke vereisten van deze regelgeving belicht, maar ook de grootste uitdagingen besproken waarmee bedrijven te maken krijgen. Dit varieert van grote ondernemingen die direct onder de CSRD vallen tot kleinere bedrijven die indirect worden beïnvloed doordat ze deel uitmaken van waardeketens. Daarnaast hebben we de kostenaspecten besproken, zoals interne investeringen die nodig zijn voor implementatie.

De discussie die volgde, bracht een breed scala aan reacties teweeg, vooral bij middelgrote en kleine bedrijven. Voor grote ondernemingen die direct onder de CSRD vallen, zijn de uitdagingen duidelijk: strengere duurzaamheidseisen leiden tot aanzienlijke administratieve lasten en extra kosten. Maar ook kleinere bedrijven ondervinden uitdagingen, omdat ze moeten voldoen aan de eisen van partners in de waardeketen, wat eveneens extra kosten en administratieve lasten met zich meebrengt.

Transparantie is van cruciaal belang in deze ontwikkeling, maar het is essentieel dat de lasten haalbaar blijven voor alle betrokken partijen. We moeten streven naar een balans tussen ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen en praktische uitvoerbaarheid. Laten we deze uitdagingen samen aangaan en streven naar een duurzamere toekomst, waarin zowel grote als kleine ondernemingen kunnen gedijen.