Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

Nationaal Recycling Congres 2024 belicht cruciale thema's voor een duurzame toekomst

Gepubliceerd op: 20-03-2024

Op donderdag 7 maart 2024 vond in Den Haag het toonaangevende Nationaal Recycling Congres plaats, een cruciale bijeenkomst voor de recyclingsector. Dit congres bracht een diverse groep professionals bijeen, waaronder experts uit de recyclingindustrie, beleidsmakers, politici, toezichthouders en producenten, om te discussiëren over de meest prangende thema's die de sector momenteel bezighouden. Onder de aanwezigen waren ook Miranda Haak, Reineke Knook, en Allan Kamp van 4ESG Consulting.

Grondstoffen schaarste vs. productie schaarste

Een van de centrale discussiepunten was de kwestie van grondstoffen schaarste versus productie schaarste. Deelnemers bespraken de complexiteit rondom de beschikbaarheid van grondstoffen en hoe geopolitieke aandacht steeds meer uitgaat naar gerecyclede materialen. Dit onderstreept het groeiende belang van recycling in de wereldwijde strijd om duurzaamheid en grondstofzekerheid.

Einde-afvalstatus voor secundaire grondstoffen

Een ander belangrijk thema was de 'einde-afvalstatus' voor secundaire grondstoffen. Door gerecyclede materialen deze status te verlenen, kan de circulaire economie aanzienlijk worden versterkt, een beweging die essentieel is voor het verminderen van afval en het bevorderen van een duurzamere toekomst.

De Nationale Grondstoffenstrategie

De Nationale Grondstoffenstrategie stond ook hoog op de agenda. Nederland zet ambitieus in op een circulaire economie in 2050, een visie die is vastgelegd in het Nationaal Programma Circulaire Economie. Toch blijft de realisatie een uitdaging, met name door verouderde wetgeving en toenemende reguleringen die het recyclen van hoogwaardige grondstoffen bemoeilijken.

Het potentieel van gerecyclede grondstoffen

Het congres benadrukte het enorme potentieel van gerecyclede grondstoffen en de noodzaak van een industrie die deze grondstoffen actief inzet. Overheidsondersteuning door middel van het scheppen van de juiste kaders werd als cruciaal beschouwd om dit potentieel volledig te benutten.

Stabiele afzetmarkt voor gerecyclede materialen

De recyclingsector kwam met een duidelijke boodschap: om de levering van primaire grondstoffen te voorkomen, is het essentieel een stabiele afzetmarkt voor gerecyclede materialen in Europa te waarborgen en de industrie zelfs te verplichten deze materialen te gebruiken.

Integratie van recycling in industrieel en milieubeleid

Ook werd de noodzaak van het integreren van recycling in het bredere industriële en milieubeleid van Europa belicht. De nadruk lag op het bevorderen van de globale concurrentiepositie van de Europese recyclingsector en het aanmoedigen van het gebruik van gerecyclede materialen in lijn met de doelstellingen van de Europese Green Deal.

Conclusie: Samenwerking en Beleidsvorming

De boodschap van het congres was helder: door samenwerking, kennisdeling en gerichte beleidsvorming kan de recyclingsector haar potentieel maximaliseren. Dit is niet alleen cruciaal voor het behalen van circulaire en duurzame doelstellingen maar ook voor het waarborgen van grondstofzekerheid in een steeds onvoorspelbaardere wereld.