Nederlands (Nederland) English (United Kingdom)

Wereldwijde lancering van methodiek om CO2-impact te meten van financiële sector - Duurzaam-beleggen.nl, 18 november 2020

Gepubliceerd op: 27-11-2020

Op 18 november 2020 is in Londen de ‘Global Greenhouse Gas Accounting and Reporting Standard’ voor de financiële sector gelanceerd. Dat gebeurde tijdens de London Climate Action Week. Vanaf nu hebben wereldwijd banken en andere financials toegang tot een gratis en gestandaardiseerde methode om de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan hun krediet- en beleggingsportefeuilles te meten en te rapporteren. De accountingstandaard is ontwikkeld door een kernteam van 16 financiële instellingen die aangesloten zijn bij het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).

PCAF Global komt voort uit het PCAF Nederland initiatief uit 2015. Tijdens de klimaattop van Parijs nam ASN Bank, onderdeel van de Volksbank, dit initiatief en sloten veertien Nederlandse financiële instellingen aan om de CO2-impact van hun balansen in kaart te brengen. Financials kunnen invloed uitoefenen op de CO2-voetafdruk van ondernemingen. Dat doen ze door de CO2-voetafdruk van ondernemingen mee te wegen bij hun investeringsbeslissingen en door in dialoog te gaan over de CO2-voetafdruk van ondernemingen waarin ze beleggen of die ze financieren. De PCAF-methodiek heeft uiteindelijk als doel portefeuilles te realiseren met een geringe CO2-impact, in overeenstemming met het klimaatverdrag van Parijs.

Zes activaklassen

De accountingstandaard biedt methodieken voor het meten van de gefinancierde emissies van zes activaklassen: beursgenoteerde aandelen en bedrijfsobligaties, bedrijfsleningen en niet-beursgenoteerde aandelen, projectfinanciering, commercieel vastgoed, hypotheken en autoleningen. De lancering volgt op een openbare consultatie en het bijeenbrengen van feedback van financiële instellingen, belanghebbenden op het gebied van sustainable finance, beleidsmakers, dataleveranciers, consultants en maatschappelijke organisaties.

Lees meer op de website Portaal Duurzaam Financieel

Vragen of hulp nodig bij het voldoen aan duurzaamheidswetgeving?

Heeft u nog vragen of heeft uw organisatie hulp nodig bij het voldoen aan duurzaamheidswetgeving, neem dan contact met ons op: